Hem


Välkommen till Hydraulikboden.

 

Hydraulikboden är till för dig som söker bra komponenter till rimliga priser. Detta utan att ge avkall på kompetens eller kvalitet. Vi kombinerar en webshop med lättsökt hemsida i första hand inom området mätteknik. Vad sägs om tryckgivare, nivågivare och manometrar för att nämna några produkter. För att nå ända fram behöver vi din hjälp. Ge oss önskemål på produkter du letar efter. Ge oss synpunkter på vår service. Vad vill du veta? Vi vill skapa en levande hydraulik-bod med ett brett sortiment för både stora och små kunder.

Tryck

 

Att kunna mäta trycket i ett hydraulsystem för att övervaka men även styra, är idag en nödvändighet.

Vi har i vårt produktprogram ett brett utbud av:


  • Tryckvakter.
  • Tryckgivare
  • Manometrar


Fråga oss gärna om du har speciella önskemål avseende anslutningar eller funktioner.

Temperatur


Att mäta temperaturen i ett hydraulsystem för att dels övervaka och styra kylaren är idag en självklarhet för att få en bra livslängd på hydrauloljan.

Vi har i vårt produktprogram ett brett utbud av:


  • Temp.vakter
  • Temp.givare


Fråga oss gärna om du har speciella önskemål avseende anslutningar eller funktioner.


Nivåmätning


Att övervaka nivån i en hydraultank är väsentlig av flera skäl. Dels för att larma men även nödstoppa vid läckage för att minimera skador i form av pumphaveri samt miljöaspekter.

Men kan även skydda tanken mot överfyllnad och använda nivågivaren som förvarning vid mindre läckage.

Vi har i vårt produktprogram:

  • Nivåvakter med/utan  inbyggd temp.switch.
  • Nivågivare med kontinuerlig övervakning av nivån. Dessa finns dels med 4-20mA utsignal eller som ren resistans.